Herroepingsformulier

printen/opslaan

Wilt u het contract/bestelling annuleren, vul dan alstublieft >> dit online formulier << in, of vul het formulier hieronder in.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Datum

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


_____________________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.